null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Realizacja zadania „Projekt i budowa pawilonów handlowych przy bramie gospodarczej
  i zachodniej Cmentarza Komunalnego Północnego” – informacja na temat realizacji inwestycji i planowanych rozwiązaniach wodno-kanalizacyjnych.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie;
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany;
 • Dzierżawcy pawilonów handlowo – usługowych;
 • Samorząd Mieszkańców Wólki Węglowej – Placówki;
 • Samorządy mieszkańców bielańskich osiedli.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).