null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca prowadzonych we współpracy z Politechniką Warszawską badań odorowości powietrza, dotychczasowych wyników badań oraz możliwości rozwoju sieci pomiarowej. 
 4. Omówienie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości związanych z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i substancjami złowonnymi na terenie Wólki Węglowej-Placówki, Radiowa i Młocin – c.d. dyskusji
 5. z posiedzenia Komisji z dnia 22.02.2022 r.
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca likwidacji dzikich wysypisk oraz wydatków z tym związanych
 7. w latach 2020-2022.
 8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji, które odbyły się 26.01.2022, 10.02.2022, 22.02.2022.
 9. Sprawy różne, korespondencja.
 10. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Prof. Artur Badyda – Politechnika Warszawska
 • Dr Małgorzata Kawala – Politechnika Warszawska
 • Przedstawiciel Wykonawcy (pkt. 3)
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw:
 • PORR SA
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie
 • BYŚ
 • Huta ArcelorMittal
 • BITUNOVA Sp. z o.o.
 • Bielańskie jednostki samorządowe niższego rzędu – Samorządy Mieszkańców