null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat budowy Gazociągu Warszawskiego oraz ingerencji inwestycji w tereny leśne (Las Bemowski, Las Nowa Warszawa, Las Młociny) – podsumowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami, uzgodnienia inwestora z Urzędem Dzielnicy Bielany oraz jednostką Lasy Miejskie – Warszawa w zakresie kompensacji przyrodniczej, omówienie trasy inwestycji i harmonogramu prac.
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat poczynionych ustaleń i działań odnośnie wycinki drzew przeprowadzonej przy ul. Loteryjki (dz. ew. 4, 5, 6, 7, 8 z obrębu 7-11-10 oraz 31, 32, 33, 34/2, 35/3, 36, 37/2, 38 z obrębu 7-11-09).
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
 • Lasy Miejskie – Warszawa,
 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany,
 • Samorządy mieszkańców bielańskich osiedli.

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).