null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz.17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany, dotycząca pierwszych wyników badań odorowości powietrza na Bielanach, w ramach współpracy z Politechniką Warszawską.
 4. Informacja Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy, w sprawie rozwoju miejskiej sieci pomiarowej jakości powietrza na Bielanach.
 5. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na temat:
 • bieżącej działalności m.in. w zakresie odbioru, składowania i przetwarzania odpadów na terenie przy ul. Kampinoskiej 1 oraz innych terenach w dzielnicy Bielany, do których odpady te są przekazywane;
 • planowanej przez MPO budowy Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej przy ul. Kampinoskiej 1.
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.2021 r.
 2. Sprawy różne, korespondencja.
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marcin Morawski – Dyrektor Biura Ochrony Powietrznej i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w mieście stołecznym Warszawa
 • Pan prof. Artur Badyga – Politechnika Warszawska
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).