null

Odwołane posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35 z posiedzenia Komisji z dnia 23.03.2023 r.
 4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy
  oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji
  przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Agata Kłosowska – Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.