null

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 lutego 2021 r. (środa) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 26 z posiedzenia Komisji z dnia 16.12.2021 r.
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany