null

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
 

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna)
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia Komisji z dnia 24.05.2021 r.
 4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany. 
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.  

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Monika Szadkowska
 
Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszaw
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany