null

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29 z posiedzenia Komisji z dnia 02.06.2022 r.
 4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy
  oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji
  przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Agata Kłosowska – Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.