null

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 15:15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,ul. S. Żeromskiego 29 (sala 513).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 40 z posiedzenia Komisji z dnia 23.11.2023 r.
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy
    oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji
    przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.     

Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

 

 

Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany