null

Porządek posiedzenia KOMISJI MIESZKANIOWEJ Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Porządek posiedzenia
KOMISJI MIESZKANIOWEJ
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 15 lipca  2019 r.  o godz. 16.30

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
przy ul. S. Żeromskiego 29, (sala konferencyjna)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  26 czerwca  2019 r.
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy
    oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji
    przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodnicząca
Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Monika Szadkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Pani Katarzyna Potapowicz -  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pani Joanna Pekolska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany