null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólnie z Komisją Budżetu i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
28 września 2021r. (wtorek) o godz.17.30
(wspólnie z Komisją Budżetu i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku 
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego W-wy na rok 2021 (Druk 234.01)
 4. Przyjęcie protokołów: nr 15/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 05 maja 2021 r. oraz  nr 16/2021
  z posiedzenia Komisji w dniu 29 lipca 2021 r.
 5. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych  i imprez realizowanych
  w osiedlowych klubach spółdzielczych w drugim półroczu 2021 r. 
 6. Kontynuacja pkt. 4 porządku obrad posiedzenia z dnia 29 lipca 2021 r. - „Informacja Zarządu w sprawie realizacji murali przy ul. Żeromskiego 44/50, w tym o sposobie organizacji konkursu oraz o sposobie wyboru komisji” w obecności Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury, jako inwestora murali, zgodnie z uchwałą
  Nr 19/2021.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
  m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  (Druk Nr 233.01)  -  Skwer Anny Jantar (nazwa skrócona – Skwer A. Jantar) zlokalizowany pomiędzy jezdniami: ul. Jana Kasprowicza, ul. Bolesława Podczaszyńskiego i ul. Kornela Makuszyńskiego w Dzielnicy Bielany
  m. st. Warszawy.
 8. Sprawy różne, korespondencja.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – p.o.  Głównego Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. C. Goldoniego 1                                               

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).