null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 7 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji - 28 września 2023 r.
 4. Prezentacja autorskiego projektu: „Słowa z wnętrza: wyrażanie siebie poprzez wiersz...”
   – p. Rafał Czachorowski, prezes Fundacji Duży Format.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przedstawionego projektu warsztatów literackich dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury,
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany,
 • Pan Rafał Czachorowski – prezes Fundacji Duży Format.