null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (wspólnie z Komisją: Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy) Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji - 7 listopada 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Rondo Grafen)
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.