null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji: 24 sierpnia 2022 r.,
  22 września 2022 r. i 14 października 2022 r.,
 4. Omówienie planu pracy Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany na 2023 rok,
 5. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych i imprez realizowanych w osiedlowych klubach spółdzielczych we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury w terminie od 1 lutego do 30 czerwca  2023 r.,
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji za 2022 rok,
 7. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Promocji na 2023 rok,
 8. Sprawy różne, korespondencja,
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury,
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany,
 • Pani Agnieszka Kozieł – Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej,
 • Pani Anna Fornalczyk – Główny Specjalista w Referacie Kultury.