null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji: 15.03.2022 r. i 26.04.2022 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 328.01) w zakresie kultury i promocji.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 329.01) w zakresie kultury i promocji.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Tomasz Zalewski – Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy  ul. Z. Romaszewskiego 19;
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego 1.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021.poz. 2095 z późn. zm.).