null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu 1 marca 2023 r.
 4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku Bielańskiego Klubu Kombatanta przy Bielańskim Ośrodku Kultury, ul. Goldoniego 1 w Warszawie o przyznanie Panu Henrykowi Ratyńskiemu Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan por. Inż. Józef Kassyk – Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta,
 • Pan Henryk Ratyński – członek Bielańskiego Klubu Kombatanta.