null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. *

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych  i imprez realizowanych w osiedlowych klubach spółdzielczych we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2022 r.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego 1

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021.poz. 2095 z późn. zm.).