null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 1 marca 2023 r. (środa) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22 przy ul. Rudzkiej 12/14.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji  26 stycznia 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na 2023 rok. (Druk 377.01)
 5. Sprawozdanie z działalności Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22 przy ul. Rudzkiej 12/14 za 2022 rok.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Skarżyńska-Skiera – p. o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19,
 • Pan Tomasz Zalewski  Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19,
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury,
 • Pani Marzena Cegiełka – Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 22,
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany.