null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 29 lipca 2021r. (czwartek) o godz.17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 29 lipca 2021r. (czwartek) o godz.17.30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021 (druk nr 221.01) w zakresie kultury i promocji.
 4. Informacja Zarządu w sprawie realizacji murali przy ul. Żeromskiego 44/50, w tym o sposobie organizacji konkursu oraz o sposobie wyboru komisji.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska – Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy