null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 26 listopada 2021r. (piątek) o godz.16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu: 28 września 2021 r.
  i 14 października 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku 
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021 (Druk 253.01).
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Sylwia Lacek  – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Pani Iwona Warecka – p. o. Głównej Księgowej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

* Na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).