null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz.17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 311.01).
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5.  Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek  – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).