null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 14 października 2021r. (czwartek) o godz.17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólnie z Komisją Budżetu i Inwestycji; Komisją Oświaty; Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego oraz Komisją Architektury i Planowania Przestrzennego.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania dzielnicowego załącznika Nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 240.01)
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek  – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – p. o. Głównej Księgowej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

 


*Na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.   z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).