null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie stacjonarne w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu 24 stycznia 2022 r.
 4.  Prezentacja i omówienie działalności Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19.
 5.  Sprawy różne, korespondencja.
 6.  Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek  – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani  Katarzyna Skarżyńska-Skiera – p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Z. Romaszewskiego 19