null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 października 2022 r. (piątek) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólnie z Komisją Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 335.01)
 4. Zaopiniowanie wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok w części dotyczącej dzielnicy Bielany.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany