null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu 26 listopada 2021 r.
 4. Zatwierdzenie harmonogramu kosztów warsztatów, spotkań okolicznościowych  i imprez realizowanych w osiedlowych klubach spółdzielczych we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury w terminie od 1 lutego do 30 czerwca  2022 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji za rok 2021 r.
 6. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Promocji na 2022 r.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek  – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, Goldoniego 1

*Na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.   z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).