null

Porządek posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Termin: 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30 (sala konferencyjna V piętro) Urząd Dzielnicy, ul. S. Żeromskiego 29

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie i zatwierdzenie planu pracy DKDS-u na rok 2022-2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Karol Radke

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Przedstawiciele bielańskich organizacji pozarządowych.