null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
28 września 2021r. (wtorek) o godz.17.30
(wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku 
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021
  (Druk 234.01)
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 5.05.2021r., 27.05.2021 r., 10.06.2021 r., 29.06.2021 r.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – p.o.  Głównego Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Jarosław Bobin – Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. C. Goldoniego 1                                                

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).