null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu: 19 kwietnia 2022 r. i 26 kwietnia 2022 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 324.01)
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka  - Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).