null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji – 12 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany
  m.st. Warszawy za 2022 rok.
 5. Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2023 rok.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.