null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 października 2022 r. (piątek) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólne z Komisją Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji:  4 lipca 2022 oraz 11 sierpnia 2022 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2022. (Druk 335.01)
 5. Zaopiniowanie wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok w części dotyczącej dzielnicy Bielany.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
 • Pan Szymon Lasocki – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
 • Pan Mateusz Gotz – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany