null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji – 30 stycznia 2023 r. i 2 marca 2023 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2022.
(Druk Nr 390.01).
5. Remonty i naprawy dróg gminnych rozpoczęte i zakończone w 2022 r, rozpoczęte, planowane w 2023 r. oraz planowane do rozpoczęcia w 2024 r.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

  • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pani Iwona Warecka – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany,
  • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany.