null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 8 maja 2023 r. o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na 2023 rok (Druk 392.01)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na 2023 rok (Druk 396.01)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na 2023 rok (Druk 398.01)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Iwona Warecka - Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Zofia Klusek – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Bielany,
 • Pani Anna Szymczak-Gałkowska – Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany,
 • Pan Arkadiusz Przybylski – Dyrektor ZGN Dzielnicy Bielany.