null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  Komisji 28 sierpnia 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na 2023 rok (Druk 421.01)
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka - Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy