null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz.17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz.17:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021
  (Druk 221.01.)
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetowo – Księgowego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy