null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8 grudnia 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 276.01)
 5. Informacja dotycząca realizacji bielańskich zadań  inwestycyjnych.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia     

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka  – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).