null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przekazanie przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy środków finansowych dla Komendy Rejonowej Policji Warszawa V z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, wyposażenia służbowego i biurowego – dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  • Pan insp. Mariusz Idźkowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V,
  • Pan Andrzej Różycki – Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.