null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 18 stycznia 2022 r.
 4. Omówienie bieżącego stanu bezpieczeństwa na bielańskich osiedlach. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Część 1 osiedla: Marymont, Ruda, Kaskada, Wawrzyszew, Chomiczówka, Wólka Węglowa, Radiowo, Placówka.

 1. Sprawy różne korespondencja
 2. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan mł. insp. Mariusz Idzikowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik  Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Marymont
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Marymont Stary
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Ruda
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Chomiczówka
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Radiowo
 • Przedstawiciele pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców
 • Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo - Budowlanej Ruda
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Wawrzyszew Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Chomiczówka
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 5, 5A, 5B
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 9
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 11B
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13
 • Przedstawiciel Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sokratesa 13B, 13C