null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólne z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy i Tramwajów Warszawskich sp. z o.o. – omówienie spraw różnych zgłoszonych przez bielańskich radnych dotyczących infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy Bielany – zgodnie z załącznikiem nr. 1.
 4. Propozycja zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Warszawy w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra – podjęcie uchwały 
 5. Sprawy różne korespondencja
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan Tamás Dombi Dyrektor  Biura Zarządzania Ruchem Drogowym
 • Pan Łukasz Puchalski Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy
 • Pan Wojciech Bartelski Prezes Zarządu Tramwajów Warszawskich sp. z o.o.
 • Pan Paweł Sondij Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców

Mieszkańcy chcący wziąć udział w zdalnym posiedzeniu komisji mogą otrzymać link do logowania przesyłając swoje zgłoszenie na adres email: k.borowska2@um.warszawa.pl  do dnia 26 kwietnia 2022 r.


Załącznik nr 1

Załącznik do pkt. 3 porządku obrad posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2022 r.

 • Informacja w sprawie planowanego remontu ulicy Rudnickiego.
 • Informacja w sprawie planowanej modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Broniewskiego.
 • Informacja w sprawie potencjalnego remontu ulicy Romaszewskiego.
 • Informacja w sprawie propozycji zwężenia ulicy Broniewskiego i wyznaczenia miejsc postojowych.
 • Możliwość montażu progów zwalniających na ulicy Wólczyńskiej.
 • Harmonogram przebudowy skrzyżowania ulic Arkuszowej i Estrady.
 • Aktualizacja badań natężenia ruchu na ulicach Arkuszowej, Estrady i Wólczyńskiej.
 • Aktualny harmonogram przebudowy ulicy Sokratesa.
 • Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wólczyńska - Conrada - Sokratesa po zakończeniu przebudowy ulicy Sokratesa.
 • Plany dot. pasa zieleni będącego rezerwą pod drugą nitkę ulicy Wólczyńskiej.
 • Plany dot. przebudowy skrzyżowań ulic Wólczyńska - Nocznickiego i Wólczyńska - Conrada- Sokratesa (ronda, osobny pas do lewoskrętu z ulicy Wólczyńskiej w ulicę Sokratesa).
 • Plany dotyczące remontu ulicy Conrada po zakończeniu budowy kolektora Lindego Bis.
 • Plany dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Conrada – Kwitnąca.
 • Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kwitnąca – Gotycka.
 • Możliwość dokonania zmian w ustawieniu sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic Kasprowicza i Al. Reymonta od Pętli Młociny do ulicy Gen. Maczka (zwiększenie przepustowości i szybkości przejazdu na ww. ulicach w kontekście zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego na ulicach Nocznickiego, Sokratesa, Conrada).
 • Budowa sygnalizacji świetlnej lub doświetlenie przejścia dla pieszych w Al. Reymonta na wysokości pawilonów handlowych Reymonta 7 i budynku Reymonta 8.
 • Możliwość korekty ustawienia świateł  na ulicy Pułkowej (korki od strony Łomianek).
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach  dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Przy Agorze i Wrzeciono.
 • Informacja na temat wprowadzonych zmian w ustawieniu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ulicy  Żeromskiego.
 • Budowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kolumbijskiej – Roesler.
 • Odtworzenie przystanku tramwajowego Park Kultury przy ulicy Marymonckiej.
 • Informacja na temat powodów negatywnej oceny przez ZDM trzech projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego:
  - Rowerem przez Bielany - budowa nowej drogi rowerowej - projekt 165.
  - Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Żeromskiego między Sacharowa a ul. Perzyńskiego  - projekt 182.
  - Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Żeromskiego między Al. Reymonta i Al. Zjednoczenia - projekt 249.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)