null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 26 października 2021r. (wtorek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji z dnia 7 czerwca 2021 r., 17 czerwca 2021 r.  i 15 września 2021 r.
 4. Przestępczość samochodowa na terenie dzielnicy Bielany - spotkanie z przedstawicielami Policji, BBiZK i Straży Miejskiej m. st. Warszawy w związku z narastającym problemem kradzieży katalizatorów, kół i pojazdów.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia komisji.   

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan mł. insp. Mariusz Idźkowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • Pan kom. Patryk Wardal – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji.
 • Pan Michał Domaradzki - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik  Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.