null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 28 czerwca 2022 r.
 4. Strefa TEMPO 30 – program objęcia strefą uspokojonego ruchu dróg lokalnych na terenie m. st. Warszawy – prezentacja założeń programu przez przedstawicieli Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Tamás Dombi – Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy,
 • Przedstawiciele Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany,
 • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców,
 • Przedstawiciele Rad i Administracji Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z terenu dzielnicy Bielany,
 • Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo - Budowlanej Ruda,
 • Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Chomiczówka,
 • Przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Mieszkańców Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM.