null

Odwołane posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie Komisji zostało odwołane.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Strefa TEMPO 30 – program objęcia strefą uspokojonego ruchu dróg lokalnych na terenie m. st. Warszawy – podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu w części dotyczącej dzielnicy Bielany.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.