null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 wspólnie z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie wspólne w zakresie punktu 3.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Planowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Warszawy w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra - spotkanie z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego.
  4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
  • Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
  • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców
  • Mieszkańcy chcący wziąć udział w zdalnym posiedzeniu komisji mogą otrzymać link do logowania przesyłając swoje zgłoszenie na adres email: k.borowska2@um.warszawa.pl  do dnia 19 kwietnia 2022 r.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)