null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 20 i 27 kwietnia 2022 r.
 4. Omówienie bieżącego stanu bezpieczeństwa na bielańskich osiedlach. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Część 2 osiedla: Wrzeciono, Młociny, Huta, Stare Bielany, Słodowiec, Piaski.

 1. Informacja Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bielany na temat przygotowania dzielnicy do dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
 2. Sprawy różne, korespondencja.
 3. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan mł. insp. Mariusz Idzikowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik  Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 • Pan Arkadiusz Przybylski – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Brzeziny
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Młocin
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Olszyna
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców  Piaski
 • Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych Stare Bielany
 • Przedstawiciele pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Młociny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Piaski Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Bielany Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Rady i Administracji Osiedla Niedzielskiego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Mieszkańców Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM