null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

Część I posiedzenia od godz. 17:30

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie efektów pracy za rok 2022:
 • Komendy Rejonowej Policji Warszawa V KSP,
 • V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
 • Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 6 PSP,
 • Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 11 PSP,
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (obecnie Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy).

Część II posiedzenia od godz. 18:45

 1. Omówienie stanu bezpieczeństwa na Osiedlu Wrzeciono w tym:
 • bezpieczeństwa w  ruchu drogowym w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych i przejść dla pieszych (prezentacja przez ZDM wyników audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych, dyskusja na temat potrzeb w zakresie realizacji na terenie osiedla inwestycji  drogowych poprawiających bezpieczeństwo),
 • bezpieczeństwa w rejonie sklepów całodobowych z alkoholem,
 • bezpieczeństwa w rejonie placów zabaw .
 1. Sprawy różne, korespondencja.
 2. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan insp. Mariusz Idźkowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V,
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
 • Pan mł. bryg. inż. Paweł Szymanek – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,
 • Pan bryg. mgr inż. Robert Okliński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 11 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy,
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (w zakresie pkt. 5),
 • Pan Zbigniew Leszczyński – p.o. Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy (w zakresie pkt 5),
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pan Filip Florczak – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany (w zakresie pkt. 5),
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydział infrastruktury dla Dzielnicy Bielany (w zakresie pkt. 5),
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (w zakresie pkt. 5),
 • Przedstawiciele Samorządów mieszkańców Wrzeciono i Brzeziny oraz pozostałych bielańskich samorządów mieszkańców,
 • Przedstawiciele administracji i Rady Osiedla Młociny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w zakresie pkt. 5),
 • Przedstawiciele Rad Mieszkańców Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z rejonu osiedla Wrzeciono (w zakresie pkt. 5),
 • Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z rejonu osiedla Wrzeciono (w zakresie pkt. 5).