null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24.11.2022, 11.01.2023 i 28.02.2023.
 4. Przekazanie przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy środków finansowych dla V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, wyposażenia służbowego i biurowego – dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały.
 5. Stan bezpieczeństwa w rejonie sklepów całodobowych na terenie Osiedla Wrzeciono – kontynuacja dyskusji w ww. temacie, który omawiany był podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rad Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dn. 15.03.2023 r. i ewentualne podjęcie uchwały.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Filip Florczak – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany,
 • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców.