null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Strefa TEMPO 30 – program objęcia strefą uspokojonego ruchu dróg lokalnych na terenie m. st. Warszawy – podjęcie uchwały w sprawie uwag do programu w części dotyczącej dzielnicy Bielany.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2022 rok.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2023 rok.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.