null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 06 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:30.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z posiedzenia komisji z dnia 15.03.2023 i 12.04.2023.
 4. Omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Wolumen w rejonie Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 100 STO, Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa, Szkoły Podstawowej im. Hanki Ordonówny nr. 209 i Przedszkola nr. 309 Baśniowa Kraina w kontekście bezpieczeństwa pieszych oraz nieprawidłowego parkowania na jezdni. Omówienie  możliwych do wprowadzenia rozwiązań i zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo.
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Balaton w rejonie Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Chotomskiej w kontekście bezpieczeństwa pieszych oraz nieprawidłowego parkowania na jezdni. Omówienie  możliwych do wprowadzenia rozwiązań i zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Rodziny Połanieckich. Omówienie  możliwych do wprowadzenia rozwiązań i zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Tamás Dombi – Dyrektor  Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy,
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy,
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany,
 • Pan insp. Mariusz Idźkowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V,
 • Pan Romuald Modzelewski – Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Dyrektor i przedstawiciele Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO ul. Wolumen 3,
 • Dyrektor i przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 209 Al. Reymonta 25,
 • Dyrektor i przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola nr. 309 Baśniowa Kraina ul. Andersena 7,
 • Dyrektor i przedstawiciel Rady Rodziców Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa ul. Wolumen 3,
 • Dyrektor i przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Chotomskiej ul. Samogłoska 9,
 • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców.