null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Komisjami: Kultury i Promocji oraz Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 18:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konf.), ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Rondo Grafen)
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.08.2023 r.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  • Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.