null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólnie z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) o godz.: 17:00
(wspólne posiedzenie z Komisją Samorządową i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat zagospodarowania terenów w okolicach ulic: Sokratesa, Nocznickiego i Kaliszówka oraz podjęcie uchwały dotyczącej stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ww. sprawie.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
 • Przedstawiciel Zarządu Oczyszczania Miasta
 • Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych: Sokratesa 5, 5A, 5B, 9, 11B, 13, 13A i D, 13B i C, Lekka 1, 3, Nocznickiego 25

Mieszkańcy wyrażający wolę udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji mogą otrzymać link do logowania, przesyłając zgłoszenie na adres: mkniaziolucka@um.warszawa.pl do dnia 27.07.2021 r.