null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 17:30

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.)

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej – Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły w rejonie ulicy Książąt Mazowieckich.  
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15.01.2024 r.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Małgorzata Nowaczyk – Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Pani Anna Mierzejewska – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Północ w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.